Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc và phương pháp khớp lệnh

Đối với các nhà đầu tư mới bước vào thị trường chứng khoán, thì việc hiểu rõ về khớp lệnh là yêu cầu tiên quyết trước khi thực hiện đầu tư. Vì vậy trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khớp lệnh là gì? Nguyên tắc và phương pháp khớp lệnh? Hãy cùng theo dõi bạn nhé!

Khớp lệnh là gì? 

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện thành công thỏa thuận giữa hai bên mua và bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh giao dịch của các nhà đầu tư sẽ được ghép với nhau theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Hiểu đơn giản, nếu nhà đầu tư muốn mua bán chứng khoán thì phải thông qua các “gian hàng” – đó là các công ty chứng khoán và nơi diễn ra giao dịch chính là sở giao dịch. Sau khi nhà đầu tư đặt lệnh, sở giao dịch sẽ tìm kiếm các lệnh khác trên thị trường tương ứng với yêu cầu của bạn, nếu có thì ngay lập tức các giao dịch sẽ được ghép lại và khớp lệnh.

Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch

Hệ thống giao dịch của các sở giao dịch được thực hiện so khớp các lệnh mua và bán chứng khoán theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên về giá, thời gian và khối lượng như sau:

  • Ưu tiên về giá:

Nếu lệnh mua có mức giá cao hơn thì được ưu tiên thực hiện trước.

– Nếu lệnh bán có mức giá thấp hơn thì được ưu tiên thực hiện trước.

  • Ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá thì lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện.
  • Ưu tiên về khối lượng: Trong trường hợp, nếu có cùng mức giá và thời gian nhập lệnh thì lệnh giao dịch nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Phương thức khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ (Call Auction) là phương thức giao dịch chứng khoán dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua hoặc bán tại một thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Hình thức này thường được các sở giao dịch sử dụng để xác định giá mở cửa (ATO) và đóng cửa (ATC).

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán:

  • Lệnh giới hạn LO: Là lệnh mua hoặc bán tại mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Loại lệnh này có thể không được khớp nếu không đạt được mức giá mà nhà đầu tư đặt ra trong khoảng thời gian lệnh có hiệu lực (từ lúc xác nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên). Đây là lệnh giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ các cơ hội mua, bán nếu chứng khoán đạt mức giá mà họ mong muốn.
  • Lệnh ATC/ATO: Là lệnh giao dịch chứng khoán tại mức giá mở cửa hoặc đóng cửa. Loại lệnh này sẽ được ưu tiên khi so khớp lệnh trước lệnh giới hạn. Sau khung giờ giao dịch, nếu lệnh không được thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thì sẽ tự động bị hủy bỏ.

Phương thức khớp lệnh liên tục

Phương thức khớp lệnh liên tục là lệnh sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được so khớp lệnh mua bán ngay lập tức. Hiểu đơn giản, là mức giá sẽ được khớp lệnh liên tục chứ không phải đặt lệnh rồi chờ đến một thời điểm nhất định nào đó hệ thống giao dịch mới khớp lệnh. 

Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán bao gồm:

  • Lệnh giới hạn LO: bắt đầu có hiệu lực kể từ khi được nhà đầu tư nhập vào trong hệ thống đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc bị hủy bỏ. Lệnh này thường được giao dịch suốt phiên trừ sau khoảng thời gian 14h45, đặc biệt, lệnh này được thực hiện đến 15h trên sàn UPCoM. 
  • Lệnh thị trường MP: được sử dụng để mua chứng khoán với mức giá thấp nhất hoặc bán chứng khoán với mức giá cao nhất hiện có, ngay tại thời điểm nhập lệnh. Sau đó, nếu khối lượng giao dịch lệnh MP chưa được thực hiện hết thì sẽ tiếp tục được mua với mức giá cao hơn hoặc bán với mức giá thấp hơn tiếp theo. 

Lời kết

Hiểu rõ khái niệm khớp lệnh và các nguyên tắc khớp lệnh, sẽ giúp nhà đầu tư  xây dựng các chiến lược mua bán chứng khoán phù hợp. Hy vọng những kiến thức bài viết cung cấp sex giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu và đầu tư chứng khoán. Chúc các bạn ứng dụng tốt những kiến thức trên và đầu tư hiệu quả nhé!